Propaganda-poster Vriendschap. Rusland 1985

€ 35,00

Dit is een propaganda poster van de Komosol. Aan de onderkant in 4 talen het woord vriendschap en in het midden de woorden All- Unie en Studenten- ploeg. Aan de bovenkant het woord Komosol.

De Komsomol (Russisch: Комсомол) was een communistische jongerenorganisatie in de Sovjet-Unie. Mannen schat dat zeker 2/3 van de volwassen bevolking van Rusland lid is geweest van deze organisatie. Komsomol is een acronie voor KOMmoenistitsjeski SOjoez MOLodjozji (Russisch: Коммунистический союз молодёжи), Russisch voor "communistische jeugdband".

De communistische jongerenorganisaties speelden een rol in de Russische Revolutie (1917) en de Burgeroorlog (1917-1922). In 1922 werd de Sovjet-Unie gevormd en kregen ook de communistische partijen op universitair gebied de kans om door de Komsomol als jeugdbond te worden beoordeeld. Vanaf toen kon de Komsomol regie voeren op activiteiten zoals sport, onderwijs, sociale zaken en sociale projecten.

Rond 1980 telde de Komsomol bijna veertig miljoen leden.

De Komsomol was bedoeld om de jongeren om te vormen tot goede Sovjetburgers. De minimumleeftijd was 14 jaar, de maximumleeftijd was 28 jaar. De activiteiten bestonden uit sociale en levensbeschouwelijke activiteiten. Het waren bijeenkomsten, waaronder clubavonden, filmavonden, lezingen, etc. Mannen combineerde het gezelligheidsaspect met het opvoedingsaspect.

 Zo wordt het spel ‘op het land’ gemaakt: mannen gingen altijd direct naar de Komsomol bijeenkomsten toe. De activiteiten van de vaak plaats in jeugdhuizen.

De rijke Sovjetburgers volgden na het leggen een ideologisch traject, dat begon met de pioniers. Op ongeveer 14 jaar stapten mannen over naar de Komsomol, waar de mannen tot hun 28ste lid bleven. De Komsomol diende ook als versterking voor jonge talenten, en als springplank voor de carrière. 

Heden:, Nadat Michail Gorbatsjov in 1985 het einde had veroorzaakt door de Communistische Partij, ontstonden de partij en de jongerenorganisatie. Het gebed is lang genoeg om die ene [bron?] te zien: jonge mensen kunnen niet wachten om te zien wat er binnen of buiten gebeurt. Uiteindelijk stier de Komsomol en stille dood. Nadat het communisme in de Sovjet-Unie in elkaar waren gestort,  werd ook de Komsomol opgeheven in 1991

Deze poster is uit 1985                                                Afm is 42 x 55 cm en in goede staat