De bekeering van de Heilige Bavo. F.Pilsen 1730-1780

€ 135,00

Dit prachtige altaarstuk is gemaakt in opdracht door Peter Paul Rubens himself. Een honderd jaar later werd het als gravure gemaakt door F.Pilsen. dezelfde prent bevindt zich ook in het Rijksmuseum.

De Merovingische graaf Allowin van Haspengouw, de latere H. Bavo, bekeerde zich na de dood van zijn vrouw. Bovenaan de trap wordt Bavo in het klooster ontvangen door bisschop Amandus en Abt Floribert. Op de voorgrond verdringen de armen zich om diens bezittingen in ontvangst te nemen. Linksonder het wapenschild van de opdrachtgever. In de marge een vierregelig onderschrift met een opdracht in het Latijn en het wapenschild van Jan Baptist De Smet, bisschop te Gent.

Afm is 37 x 65 cm en dus aardig groot.