Castra Suedica ad Friderici Uddam. Dahlberg 1657.

€ 75,00

Graaf Erik Jönsson Dahlbergh (10 oktober 1625 - 16 januari 1703) was een Zweedse militair ingenieur, gouverneur-generaal en veldmaarschalk.  Hij bereikte het niveau van adel door zijn militaire competentie.  Volgens Cathal Nolan was graaf Dahlberg een zeer innovatieve militaire ingenieur in de 17e en 18e eeuw, vaak aangeduid als de "Zweedse Vauban".  Hij was expert in zowel het bouwen als het vernietigen van vestingwerken.  In oorlogsvoering won hij verschillende belegeringen, waaronder Kopenhagen en Kronborg.  Hij leidde een beroemd Zweeds leger over de bevroren Grote en Kleine Gordels om Kopenhagen aan te vallen.  Dahlberg voerde het bevel over Zweedse ingenieurs in verschillende oorlogen en zijn historische invloed werd verzekerd door zijn vaardigheid in het maken van kaarten, de forten die hij ontwierp en zijn veelgelezen geschriften over militaire architectuur.Tegenwoordig is hij bekend door zijn Suecia Antiqua et Hodierna, een verzameling gravures van topografisch onderzoek.

Deze kaart geeft zo'n oorlogsituatie mooi weer. Het gaat hier om het kasteel van Frederik Uddam. Er gebeurt veel op deze kaart. Kenmerkend voor deze kaarten is ook de mooi bewerkte rand.                     Afm is 34 x 38 cm.