Plan der roemrugtige veltslag van Hochstet. 1704.

€ 165,00

Op deze kaart is echt veel te zien. Prachtige figuren en oorlogstuig en veel aktie. Hierna volgt een eigentijdse beschrijving van de kaart.

Plan der roemrugtige veltslag van Hochstet door de geallieerde gewonne op den 13 Augusti 1704 - Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.

Afm is 43 x 48 cm op blad.