Het beloofde landt. N.Vischer 1654.

€ 115,00

Titel centraal onderaan in een cartouche, omgeven door 3 vrouwelijke figuren, personificaties van geloof (met kruis), hoop (met anker) en liefde(kinderen).

De kaart toont het land Kanaän, verdeeld onder de landstreken Galilea, Samaria en Judea en omliggende gebieden. Bovenaan de Middellandse Zee en een windroos. Linksboven een doek gedragen door putti met opschrift: Verklaringe der Teeckens.

Onderaan 2 inzetten met 4 nieuwtestamentische taferelen, v.l.n.r.: geboorte en opstanding Christus; en ‘Christus hemelvaart en Pinksteren. Links- en rechtsonder 2 afbeeldingen van vissers.

Rechtsboven een cartouche met twee schaalstokken, gedragen door putti.

Tekst verso: Beschrijvinge van het / BELOOFDE LANDT CANAAN, / Doorwandelt van onsen Salichmacker den Heere IESU CHRISTO. Opsomming van 36 plaatsnamen die op de kaart genummerd zijn

.Afmetingen afdruk: 31,5 x 47 cm.