Perigrinatie ofte Veertich-jarige reyse der kinderen Israëls. N.Vischer 1657.

€ 115,00

Deze kaart samen met 5 anderen werden gebruikt in de statenbijbels uit de 17de eeuw.  De kaarten zijn vaak minder schoon omdat de bijbels gebruikt werden. De titel van de kaart staat rechtsboven in cartouche, geflankeerd door putti.

De kaart toont een deel van de Egyptische Nijldelta (linksboven), en naar rechts uitlopend het land Kanaän met de latere verdeling en aanduiding van de twaalf stammen. Centraal-links de plaats waar de Israëlieten de Rode Zee zouden zijn doorgetrokken. Vervolgens 42 genummerde pleisterplaatsen tijdens de tocht in de wildernis. Onderaan in drie kaders met afbeeldingen van tempelgerei, de opstelling van de legerplaats volgens de stammen van Israël (links en rechts geflankeerd door Mozes en Aäron), en de Ark van het Verbond.

Verso: Korte Beschrijvinghe van de Reyse der kinderen Israëls, uyt Ægypten, / door de woestyne, in ’t Landt van Beloften…

Afmetingen afdruk: 31,5 x 47 cm.