Cahier de costumes français. 1779 (1)

€ 65,00

Deze mooie dame is Marie therese de Savoye en zij was gravin.  Galerie des Modes et Costumes Français is een serie mode- en kostuumprenten die werd verspreid in Parijs van 1778 tot 1787, tijdens het bewind van koning Lodewijk XVI van Frankrijk en Marie Antoinette.  Het eerste verzamelde deel, dat in 1779 werd geproduceerd, had een titelpagina met een allegorische illustratie en de volledige titel van de collectie: Gallerie des modes et des costumes français dessinés d'après nature, Gravés par le plus Célèbres Artistes en  ce genre, et colorés avec le plus grand soin par Madame Le Beau.  Ouvrage begin en l'année 1778. A Paris, chez le Srs Esnauts et Rapilly rue St. Jacques à la Ville de coutances.  Avec priv.  Du Roi (Galerij van Franse mode en kostuums, naar het leven getekend, gegraveerd door de meest gevierde kunstenaars in dit medium, en met de grootste zorg met de hand ingekleurd door Madame Le Beau; publicatie begonnen in 1778. Parijs, heren Esnauts en Rapilly,  rue Satin-Jacques, bij het uithangbord van de Stad der Countances (vergunning verleend door de koning).  Belangrijk is dat deze langere bijnaam aangeeft dat de gravures van de Galerie (of Gallerie, volgens de achttiende-eeuwse spelling) 'd'après nature' of 'naar de natuur' zijn gemaakt, wat betekent dat ze bedoeld waren om weer te geven wat er daadwerkelijk in  de straten van Parijs in de tweede helft van de achttiende eeuw.

Afm is 17 x 23.5 op blad