Een polderweg. Daan Mühlhaus.

€ 22,50

Een kleine houtskooltekening van Daan Mühlhaus. Na verschillende banen wijdde Daan Mühlhaus zich vanaf
1930 volledig aan de schilderkunst. Nam hij aanvankelijk
nog schilderijen in het Dordrechts Museum als voorbeeld, al
spoedig ontwikkelde hij zich als een ras impressionist. A.P
Schotel, Roland Larij en Cor Noltee waren voor hem
belangrijke artistieke vrienden. Vooral met Noltee schilderde
hij vaak buiten en maakte hij kleine doeken om de dingen te
kunnen onthouden die hij thuis wilde uitwerken. Mühlhaus
schilderde naturalistisch, zijn onderwerpen in vegen en
kleurtoetsen vastleggend. Samen met enkele anderen
behoorde hij tot de groep die wordt aangeduid als de
'Dordtse Impressionisten'.
Afm is 24 x 16.5 cm