Ultrajectinae. N.Vischer 1720.

€ 345,00

Tabula Nova Provinciae Ultrajectinae", gravure
vervaardigd door Luggert van Anse naar het
ontwerp van Bernard de Roij, gedrukt van twee
koperen platen door Nicolaas Visscher ll en rond
1720 uitgegeven door P.Schenk.
Prachtig in de tijd met de hand gekleurd.
Vanaf 1588 (tot aan de Franse tijd) was Utrecht als
Heerlijkheid een van de gewesten van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden
De kaart is een verkleinde uitgave van een
wandkaart van de provincie Utrecht vervaardigd
door de Bernard de Roij, maar met toevoeging var
een extra blad met daarop de Veluwe.De Staten
van Utrecht hadden De Roij de opdracht gegeven
een kaart maken om een juist beeld te krijgen van
de grensscheidingen van de diverse
administratieve en juridische gebieden. Al schiet de
cartograaf daarin enigszins tekort, het resultaat
blijft een belangrijke bron voor historisch
topografische kennis van de provincie Utrecht.
In het cartouche bovenaan dragen putti het wapen
van de provincie Utrecht, een combinatie van de
wapens van het sticht Utrecht en het graafschap
Holland. We zien ook een hoorn des overvloeds,
korenhalmen en fruit, alles wijzend naar de
rijkdom van het gebied.

Afm.ca.47 x 82 cm.