Colmaria. Braun en Hogenberg 1590.

€ 45,00

Dit kleine kaartje is uit een grotere pagina gehaald waar 4 steden opstonden. Het is Colmar in Duitsland. Het kaartje is ongekleurt met kleine marges.                 Afm is 22x 17 cm

De Civitates Orbis Terrarum was de eerste atlas van wereldsteden en een van de belangrijkste boeken die eind 16e eeuw werd gepubliceerd.  Hoewel geleid door Braun en Hogenberg, werden de boeken gemaakt door een groot team van schrijvers, graveurs en kunstenaars.  R.V. Tooley schrijft: "The Civitates is een van de grote boeken van de wereld... het was de eerste serieuze poging om grafische weergaven te geven van de belangrijkste steden van de wereld, met een schat aan feitelijke details. In hoofdzaak de gebouwen in elk aanzicht worden in hoogte weergegeven, en terwijl de gewone gebouwen gestileerd zijn, zijn de belangrijkste gebouwen ter plekke gereproduceerd naar echte tekeningen, en deze, en de hoofdstraten, kunnen vandaag worden herkend.Verder gaven de redacteuren aanvullende feitelijke informatie als een bewust gepland beleid, zoals het heraldische wapen van de stad, en de aard van het omliggende platteland, zowel bebost als akkerland, grasland, wijngaarden of tuinen, pontons, veerboten met platte bodem, pieren, werven en steigers; met zeeschepen, de binnenwateren met rivierverkeer.Verscheidenheden van landreizen worden afgebeeld, voetgangers, ruiters, wagens, koetsen en draagstoelen.  Kleine vignetten illustreren de handel, beroepen en gewoonten van de plaats, landbouw, papierfabricage en textiel.  De wet wordt vertegenwoordigd door verschillende vormen van straf, galgen, wielen, geseling enz.  Een onderscheidend kenmerk van de platen is het invoegen van grote figuren op de voorgrond om de lokale klederdracht te illustreren.  Die figuren zijn noodzakelijkerwijs buiten proportie.