Het land van Rembrand(2 dl), Busken Huet, 1901

€ 14,50

Het land van Rembrand bestaat uit twee delen, geschreven door Conrad Busken Huet in 1901.
Uitgegeven door Tjeenk Willink
De boeken bevatten studieën over de Noordnederlandse beschaving in de 17e eeuw.